Plantilles i mesures

Mestres artesans en calçat d'equitació des de 1967

TAULA DE MESURES ADULTS

Tabla de medida para adultos
Tabla de medida para adultos

BOTAS A MEDIDA

 

Què vestit ens establiria millor, un vestit a mida o un vestit estàndard ajustable? Segur que tots arribem a la mateixa conclusió, sens dubte "A MIDA". Tot el que aquesta mesura sempre senti millor perquè lògicament s'acobla ergonòmicament millor a la nostra morfologia i quan calces unes botes a mida per primer cop, et queda com un guant, com se sol dir ¿I per què serà ?. Simplement perquè tota fabricació artesanal en base a unes mesures especifiques és matemàticament exacte. Per tant podríem resumir que la millor bota de doma clàssica o la millor bota de Salt serà aquella que s'ajusti el millor possible i el més ergonòmicament a nosaltres, amb la garantia que no sigui viable de deformació amb el pas del temps.

 

 

Com prendre les mesures?

Les mesures es les agafarà una altra persona, amb una cinta mètrica flexible, s'agafaran en centímetres, sense estrènyer la cinta mètrica sobre les cames perquè s'ajusti a tot el contorn de la seva cama. . Les mesures es prendran en mitjons i pantalons de muntar, en posició de muntar. Per a la mesura de peus agafar un paper de foli normal A4 i dibuixar la silueta del peu sense inclinar el llapis, després mesurar la distància llarga entre el taló i el dit gros, mesurar l'ample de dos peus per la part més ampla del peu en la part davantera envoltant el peu amb la cinta mètrica. Agafarà també la mesura des del taló a l'empenya. La mesura taló corva la cama estarà lleugerament doblegada en posició de muntar. Les mesures que no estiguin dins d'aquestes taules es consideren mesures especials.

La mesura taló corva la mesurarem donant-li la màxima altura que ens permeti, ja que les botes quan més altes més boniques.

TABLA MEDIDAS JOVEN


Contacto:

Per tal d'atendre els suggeriments dels nostres clients sobre
La problemàtica que a l'hora de netejar i donar el greix que s'utilitza en el manteniment de les botes dels clients que utilitzen la bota de manera professional ens van recomanar que les botes d'alta qualitat portaran els fils del color de la pell, ja que en els casos que el fil porta un color diferent del de la pell al cap d'unes quantes netejades tot el fil de manera inevitable s'embruta del color del greix i la bota queda amb el fil en alguns llocs de la bota a color original i en altres llocs a l'embrutar-se el fil es veu malament, tenint en compte aquestes opinions nostres tècnics van decidir que d'ara endavant les botes de gamma alta portarien els fils de les costures del color de la pell, Ja que són botes que duraran diversos anys a priori i només en el cas de botes infantils poden portar fil d'un altre color.

 


Telefono: 0034/963320734 - Movil- 663578535

e-mail: chiefjoseph007@gmail.com